Čime se mi bavimo?
Programi i usluge
Poslove su nam poverili
Fimaks d.o.o.
e-pošta: office@fimaks.rs
Šulejićeva 10/8b
11420 Smed. Palanka
026/310-854, 317-169
Kursulina 19
11000 Beograd
011/2631-044, 2631-052

Preduzeće za finansije, marketing i konsalting Fimaks, osnovano je 28.12.1992. godine u Smederevskoj Palanci kao preduzeće sa 100% privatnim osnivačkim kapitalom. Osnovna delatnost preduzeća je ekonomski konsalting i menadžment poslovi.

Preduzeće Fimaks, pored zaposlenih u stalnom radnom odnosu, po potrebi posla angažuje i spoljne stručne saradnike, a upošljava visoko stručni kadar – ekonomiste, pravnike i inženjere, koji krajnje profesionalno, stručno i sa jednakim entuzijazmom prilaze svakom poslu.

Većinu poslova koje je preduzeće Fimaks do sada radilo, dobilo je po preporuci svojih klijenata i sa klijentima ostvaruje dugogodišnju saradnju - što je dokaz i garancija kvaliteta.


Profili preduzeća oglašenih za prodaju
Serbian Companies for Sale

Fimaks je ovlašćeni procenitelj za banke: Credit Agricole, Raiffeisen Bank i Direktna banka i Fond za razvoj Republike Srbije.

Fimaks je na listi sudskih veštaka-pravnih lica Ministarstva pravde Republike Srbije, a u svom sastavu ima ovlašćene sudske veštake-fizička lica za procese iz privrede.


Preduzeće Fimaks

© 2024 Fimaks
 

Program i usluge | Poslove su nam poverili | Preduzeća na prodaju | Kontakt i lokacija