Čime se mi bavimo?
Programi i usluge
Poslove su nam poverili
Fimaks d.o.o.
e-pošta: office@fimaks.rs
Šulejićeva 10
11420 Smed. Palanka
026/310-854, 317-169
Jug Bogdanova 26
11000 Beograd
011/2638-603, 2631-044

Preduzeće za finansije, marketing i konsalting Fimaks, osnovano je 28.12.1992. godine u Smederevskoj Palanci kao preduzeće sa 100% privatnim osnivačkim kapitalom. Osnovna delatnost preduzeća je ekonomski konsalting i menadžment poslovi.

Preduzeće Fimaks danas ima u stalnom radnom odnosu 8 zaposlenih i još toliko stručnih spoljnih saradnika koje angažuje po potrebi posla.

Upošljava visoko stručni kadar – ekonomiste, pravnike, inženjere građevine, mašinstva i organizacionih nauka, koji krajnje profesionalno, stručno i sa jednakim entuzijazmom prilaze svakom poslu.

Većinu poslova koje je preduzeće Fimaks do sada radilo, dobilo je po preporuci svojih klijenata, i sa klijentima ostvaruje dugogodišnju saradnju što je dokaz i garancija kvaliteta.


Naša ponuda preduzeća
u aukcijskoj privatizaciji
List of companies we are offering
for privatization by auction

Profili preduzeća oglašenih za prodaju
Companies Advertised for Takeover

Sertifikat

Fimaks je ovlašćeni procenitelj za banke: Credit Agricole, Komercijalna banka, Raiffeisen Bank, Vojvođanska banka.

Nalazimo se na listi registrovanih konsultanata BAS programa Evropske banke za obnovu i razvoj.

Fimaks je na listi sudskih veštaka - pravnih lica Ministarstva pravde Republike Srbije, a u svom kolektivu ima ovlašćene sudske veštake - fizička lica za procese iz privrede.


Preduzeće Fimaks

© 2020 Fimaks
 

Program i usluge | Poslove su nam poverili | Ponuda u privatizaciji | Preduzeća na prodaju | Kontakt i lokacija